w

Ny direktør i NRNF

Svein Erik Kristiansen er ansatt som ny direktør i Narvikregionen Næringsforening. Kristiansen er i dag ordfører i Evenes kommune og begynner i den nye stillingen over sommeren.

20.03.201813:58 hilde


– Vi er svært godt fornøyd med å få Svein Erik med på laget i næringsforeningen. Han er en lagbygger som har stor troverdighet spesielt i regionen og i Nord-Norge generelt og vi vil få en leder som ytterligere vil sette NRNF på kartet i en tid hvor positiviteten blomstrer, sier styreleder Frank Sundermeier i Narvikregionen Næringsforening.

Svein Erik Kristiansen kjenner Narvikregionen godt og har også god kjennskap til næringsforeningen. Nå ser han frem til å bli enda bedre kjent med foreningens arbeid og medlemmene.

– Narvikregionen Næringsforening har gjennom mange år gjort en solid innsats for næringslivet i regionen. Når jeg fikk tilbudet om denne jobben var det en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med alle medlemmene i næringsforeningen og bidra til at de forsetter sin verdiskapning i regionen, sier Svein Erik Kristiansen.   

– Svein Erik vil sannsynligvis ikke være på plass før i august, men vil da starte med å bli kjent med styre og administrasjon og deretter raskt komme i dialog med våre medlemmer. Vi tror våre over 300 medlemmene vil sette pris på at også erstatteren til Kjetil Moe blir en samlende person som evner å sette regionen på kartet, sier Frank Sundermeier.

Samtidig som Svein Erik Kristiansen ansettes går Hilde Normark over i en ny rolle som administrasjonssjef/prosjektleder. I tillegg til oppfølging og drift av foreningens ulike prosjekter vil Hilde Normark nå også styre de daglige rutinene på kontoret til næringsforeningen.

Svein Erik Kristiansen

google map