w

5 juni | Kom med innspill til kommunens innkjøpspolitikk

Narvik kommune inviterer næringslivet til åpent møte om kommunens innkjøpspolitikk. De ønsker innspill fra næringslivet til bystyrets behandling i juni.

11.05.201810:01 hilde

Sted: Bystyresalen
Tidspunkt: Tirsdag 5. juni kl 10-12.

Frist for påmelding: Fredag 1. juni.


AGENDA

Generell informasjon om 

  • Formål med innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategi i en kommune
  • Aktørenes roller, ansvar, myndighet
  • Handlingsrom som følge av lover og regler 

Informasjon om sak fremmet til politisk behandling

  • Presentasjon - redegjørelse for innkjøpsarbeid i Narvik kommune
  • Presentasjon  av forslag til innkjøpspolitikk i Narvik kommune 

Diskusjon og samhandling

  • Innspill fra næringslivet til bystyrets behandling av sak Narvik kommunes innkjøpspolitikk

google map