w

STYRET

Styret i NRNF 2017

24.01.201617:18 Hilde Normark

Styreleder: Frank Sundermeier        

Nestleder: Bjørn Bardal
    

Styremedlemmer:
Grete Rolandsen
Jørn Pettersen
Monica Eide-Hermansen
Odd-Helge Skogvold
Ragnar Norum
Victor Vang


Varamedlemmer:
Grethe Parker
Karl Henrik Karlsen
Mona Mikalsen
Terje Dypvik
Reidar Hanssen (personlig vara for Jørn Pettersen)
Rune Nystad

google map