Hålogaland Helse Og Omsorg As

Kontaktpersoner

Karl Aksel Vik
Arbeidende styreleder
Linn Beate Sollund-Walberg
HR-leder
Pål Strande-Mathisen
Daglig leder
Robert Israelsen
Assisterende daglig leder
Trine Fjellstad Eriksen
Kontorleder