Kompetansetilbud for bedrifter og ansatte

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse og omstilling skjer kontinuerlig. Å lære hele livet blir stadig viktigere, flere må få tilbud, informasjon og mulighet til å ta utdanning og faglig påfyll. Bedriftene får mulighet til å få kartlagt sitt kompetansebehov og ansatte får tilbud om karriereveiledning og opplæring mot et fag- eller svennebrev. Her finner du mer info:

Yrkesfag i nord

Yrkesfag i nord

Med Yrkesfag i Nord ønsker vi å:

  • Bidra til å styrke rekrutteringen til arbeidsgivere som trenger fagarbeidere og lærlinger i landsdelen.
  • Inspirere ungdom som skal velge utdanningsløp og voksne som vil ta fagutdanning.
  • Påvirke foreldregenerasjonen til å framsnakke yrkesfag
  • Motivere flere til å velge yrkesfag i nord
  • Vise mangfoldet av næring, utdanning og karrieremuligheter i regionen
     
Karriereveiledning i Ofoten

Karriereveiledning i Ofoten

Ved Karrieresenteret Ofoten kan du få karriereveieldning og mer informasjon. En veiledningssamtale kan også bidra til å gjøre deg mer bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har, både med tanke på utdanning og arbeid. Tilbudet er gratis. 
 

Ønsker du veiledning - ta gjerne kontakt med Karrieresenteret Ofoten!
 

Telefon: 75 65 65 40 eller 75 65 65 43 
EpostKarrieresenter.ofoten@vgs.nfk.no
Besøksadresse: Dronnings gate 68, Narvik (Studiested Oscarsborg)