Bli medlem

Jo flere medlemmer  – jo sterkere er næringslivets påvirkningsmuligheter. Vi inviterer deg derfor med på laget! Benytt muligheten til å se hva nettverket kan tilby din virksomhet.
Velkommen i regionens største næringslivsnettverk!

Vi gir deg:
- næringspolitisk innflytelse
- nettverk hvor du treffer bransjekolleger, potensielle kunder og leverandører
- faglige kurs og konferanser
- råd og veiledning

Vi representerer næringslivet i Narvikregionen og har i dag nærmere 400 medlemsbedrifter i Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik og Tysfjord, Bardu, Salangen og Lavangen.


Ordinære satser for medlemskap tar utgangspunkt i netto omsetning per år:
 

Omsetning Serviceavgift Mva Kontigent Sum
Inntil kr 8 999' 2 100 525 1 250 3 875
Kr 9 000'-18 999' 5 100 1 275 1 250 7 625
Kr 19 000'-68 999' 10 100 2 525 1 250 13 875
Over kr 69 000' 24 600 6 150 1 250 32 000
Bilforhandler, megler 2 600 650 1 250 4 500
ENK, datter, senterbutikk     1 250 1 250


Nyetablerte bedrifter betaler kun 50% av medlemskontingent og serviceavgift det første år. Enkeltpersonforetak, datter, senterbutikk betaler kun kontingent kr 1 250,-.
  

  • NRNF arbeider også med nettverksbygging og lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
  • Vi avlaster medlemmene ved å behandle og følge opp generelle saker som for eksempel kommunaltekniske og trafikale forhold, skole/næringsliv m.v.
  • NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

  
NRNF's hovedoppgave er medlemsservice. Vi har fokus på tiltak og aktiviteter som skal gi økt verdiskapning hos medlemsbedriftene:
 

  • Bedre lokale rammebetingelser og konkurransevilkår ved å være felles talerør
  • Øke muligheter for personlig nettverksbygging ved å skape møtesteder
  • Økt kunnskap ved å tilby informasjon, seminarer og konferanser  
     

Våre vedtekter angående medlemskap:
"Hvis et medlem ønsker å si opp sitt medlemskap, må dette gjøres skriftlig til administrasjonen innen 31. desember for påfølgende medlemsår."