Foto viser grupper av traineer

Bli traineebedrift

Traineebedriftene kan være bedrifter i ulik størrelse, fra ulike bransjer eller arbeidsgivere innen offentlig sektor.

Vi rekrutterer nye ansatte til din bedrift!


>> Kontaktskjema nederst på siden.

Vi lyser ut stillingen og ivaretar søkere. Dere får tilsendt søkerlister og kan velge aktuelle kandidater.Trainee Narvikregionen er et traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med arbeidsgivere i Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik, Steigen. I programmet får arbeidsgivere - i alle bransjer - i regionen anledning til å prøve ny viktig kompetanse. Gi bedriften impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomheten for bedriften.  

Traineeperioden er 12 mnd. Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har prosjektansvaret for traineeordningen og inngår en samarbeidsavtale med arbeidsgiver som innebærer:
   
 • Utforming av stillingsbeskrivelser
 • Nasjonal utlysning av ledige traineestillinger
 • Søknadsbehandling
 • Tilrettelegging av kommunikasjon i hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.
 • Kompetanseprogram

Vi besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister. Arbeidsgiver får søknader og søkelistene som er relevant for de ledige stillingene. Arbeidsgiver står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler arbeidsgiver og kandidat stillingsinnhold og betingelser. 

Kommunikasjonsarbeidet og kanaler
Kanaler for formidlingen av de ledige traineestillingene tar utgangspunkt i den enkelte ledige stillings art, bransje og kompetanseområde (eksempler: juridisk, økonomi/adm., ingeniørfag, helsefag, ikt m.m.). Noen aktuelle kanaler:
 
 • Karrierestart.no
 • Direkte kontakt studenter, studentorganisasjoner, fronter og its learning.
 • arbeidsplassen.no
 • Nettsider utdanningsinstitusjoner
 • Facebook og LinkedIn
 • Nyhetsbrev per epost  

Avtaler med traineebedrifter inngås fortløpende og traineestillinger utlyses fortløpende. Felles aktiviteter i kompetanseprogram gjennomføres i perioden mai. 2024 - mai. 2025.


Har du spørsmål om programmet, ta gjerne kontakt i skjema på siden eller direkte her: