deltakere lederkurs

Deltakere på årets lederkurs med Nordnorsk Lederutvikling

04. juni | Tekst : HMN

Programleder er Frode Mikaelsen - Nordnorsk Lederutvikling, er tilbake i Narvik for å kjøre et todagers lederkurs for ansatte i regionens næringsliv. 

På foto ser vi deltakerne på årets lederkurs:
 

Aurora kino IKS - 874198 Ida  Iversen
Ballangen Sjøfarm AS Anders Amundsen
Beisfjord Sementvarefabrikk  Kristine Remman
Futurum Jeanette Steinmo
Futurum Truls Torblå
Heia Nord-Norge Elisabeth Aspevoll
Hålogalandsrådet Ingeborg  Johnsen
Malmen Pub AS Beate G. Johansen
Malmen Pub AS Roger Aron Johansen
Narvik Kulturhus AS Ole Martin Andreassen
Riktig Spor Narvik AS Ingrid H. Sørensen
Sweco Narvik Andrine  E. Moen
Volt Elektro Narvik AS Sebastian  Gundersen
Volt Elektro Narvik AS Adrian Gundersen


 

Litt om innhold i kurset:

Om det å lede | Energi og entusiasme

En bolk omkring leder- og ledelsesbegrepet. Innom NNL tenkemåte;” Ledelse handler om å skape en verden folk ønsker å tilhøre”. Vi veksler mellom korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og individuell refleksjon.
   
Sentrale stikkord:

  • Hva er ledelse – og hva er det ikke?
  • Om det å tørre å lede
  • Motivasjon og inspirasjon
  • Grunnleggende menneskelige behov


Organisasjonsperspektivet

Om det å jobbe i riktig retning:

                - Hva er vi til for?
                - Hva skal vi skape?
                - Hva skal være” mitt bidrag”?
                - Hva skal jeg være kjent for


Kunsten å lede seg selv

Lederperspektivet på personutvikling. egne mål og ønsker og karriereambisjoner. leveringsfokus, selvledelseskompetanse. om det å prestere- i et livslangt perspektiv.
 

Noe konkret å ta med hjem å bruke med en gang

  • Innføring i begrepet Situasjonsbestemt ledelse
  • Praktisk anvendelse i medarbeiderutviklingsperspektivet