hrm

HRM-Dagen Narvikregionen 2024

18. juni | Tekst : HMN
Arbeidsledigheten i Narvikregionen er historisk lav, og behovet for å beholde og rekruttere ny arbeidskraft har aldri vært større. Med dette som bakteppe inviterer Narvikregionen Næringsforening i samarbeid med HRM Norge og våre samarbeidspartnere til regionens første HRM-Dag (Human Resource Managment- dagen).

HRM-Dagen 2024 - arrangeres 16. oktober 09:00 – 14:00, i auditoriet hos Narviksenteret.

   
En god introduksjon og oppfølging av nyansatte, kombinert med medarbeider-oppfølging og kompetanseutvikling, er essensielt for å fremme et positivt arbeidsmiljø. Dette bidrar igjen til økt bo- og trivsel i regionen. Derfor legger vi spesielt vekt på disse aspektene under årets HRM-Dag.  

Målgruppe: Dagen retter seg inn mot alle som jobber med mennesker, og er like relevant for ledere og mellomledere.
 

HRM-dagen har som hensikt å skape en arena for kunnskapsdeling rettet mot bedrifter i Narvikregionen.

Arrangementet vil fremme praktisk innsikt og erfaringsutveksling innen viktige HRM-temaer, og bringe sammen eksperter og bedriftsledere for å utforske og diskutere hvordan praktisk HRM kan bidra til verdiøkning i nordnorske bedrifter.