hånd

Kartlegging av norske bedrifters vilje til å jobbe for å redusere utenforskap

30. mai | Tekst : HMN
Varde Hartmark gjennomfører i disse dager en kartlegging av norske bedrifters vilje til å jobbe for å redusere utenforskap.
 

Bakgrunnen for undersøkelsen er at flere norske bedrifter og organisasjoner den siste tiden har gått sammen med sikte på å mobilisere norsk næringsliv til i fellesskap å ta et større ansvar å løse utfordringer knyttet til jobb, økonomisk og sosialt utenforskap i Norge.
    
Planen er å etablere en nasjonal medlemsorganisasjon som skal jobbe målrettet for å gjøre det enklere for bedrifter å ta sosialt samfunnsansvar – og også motivere offentlige instanser og frivillige organisasjoner til å tilrettelegge enda bedre for bedriftene. Bedriftene bak initiativet ønsker å kartlegge hvor sterk vilje norske bedrifter har til å engasjere seg i spørsmål om utenforskap og sosiale forskjeller.
 

Vi setter veldig stor pris ditt svar på kartleggingen.

Her kan du svare på kartleggingen: 
 https://response.questback.com/varde_hartmark/yvwsvdpw6v 

  

Vennlig hilsen
Marit Wahlstedt

Manager 
vardehartmark.no