sk

Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

07. mai | Tekst : HMN
Regjeringen ønsker å sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse. Målet er at både kvinner og menn skal være representert i maktstrukturene i det norske samfunnet. Stortinget har vedtatt krav til kjønnsbalanse i norske styrer av en viss størrelse. Reglene blir trinnvis innført i 2024.