Peter

Prosessingeniør søker jobb i Narvikregionen

23. mai | Tekst : HMN
Peter Rutenga er britisk, 28 år. Han bor i Narvik, gift med Anna. Han er utdannet prosessingeniør innen olje og gass, og søker jobb innen alle næringer hvor hans kompetanse kan være aktuell. Han har erfaring fra og innsikt i optimalisering av produksjonsprosesser, og håper å kunne bruke sin erfaring fra prosessindustri til effektivisering og bærekraftig drift i en virksomhet her i regionen.