Forsamling

Nytt verktøy for omstilling i norsk næringsliv lansert. Veileder til omstillingsplaner.

02. april | Tekst : HMN

UN Global Compact Norge lanserte 15. mars et konkret verktøy for omstilling i norsk næringsliv.

Med tanke på de stadig mer synlige konsekvensene av klima- og miljøendringer og at næringslivet står som den største bidragsyteren til klimagassutslipp i Norge, tar norske bedrifter proaktive skritt for å få fortgang i den grønne og bærekraftige omstillingen vi må gjennom.